ThanhAnhad

Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng KATAWAKU ngày 23/07/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG  XÂY DỰNG  KATAWAKU NGÀY  23/07/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng giàn giáo SHIZUOKA ngày 20/07/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO  SHIZUOKA NGÀY 20/07/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng MIYAGI ngày 26/06/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG MIYAGI NGÀY  26/06/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng TOCHIGI ngày 09/06/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TOCHIGI NGÀY  09/06/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng dọn vệ sinh tòa nhà OKINAWA 01/06/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG DỌN VỆ SINH TÒA NHÀ (OKINAWA) 01/06/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng SAITAMA Ngày  31/05/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG SAITAMA NGÀY  31/05/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng IBARAKI Ngày 08/05/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG IBARAKI NGÀY  08/05/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
0939 67 11 68