Đào tạo

 
1Những điều cần biết của lao động Việt Nam trước khi đi lao động ở nước ngoài
2Đài Loan - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết thị trường lao động Đài Loan
3Đài Loan - Tài liệu học ngoại ngữ tiếng Hoa phục vụ cho lao động sản xuất, chế tạo
4Đài Loan - Tài liệu học ngoại ngữ tiếng Hoa cơ bản
5Nhật Bản - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết thị trường lao động Nhật Bản
6Nhật Bản - Giáo trình tiếng Nhật cho thực tập sinh đi Nhật (Phần 2)
7Nhật Bản - Giáo trình tiếng Nhật cho thực tập sinh đi Nhật (Phần 1)
8Hàn Quốc - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết đi lao động ở Hàn Quốc
9Hàn Quốc - Chương trình tiếng Hàn dùng trong Sản suất chế tạo
10Hàn Quốc - Tài liệu học tiếng Hàn cơ bản
11Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết đi lao động ở Malaysia
12Tài liệu tiếng Anh dành cho người lao động đi Malaysia
13Tài liệu an toàn lao động vệ sinh Tàu cá - Thuyền viên đánh cá
14Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết đi lao động ở UAE
15Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết đi lao động ở Ca-ta