Đơn hàng xây dựng KATAWAKU ngày 23/07/2017

Đơn hàng giàn giáo SHIZUOKA ngày 20/07/2017
Tháng Bảy 14, 2017
Đơn hàng PITSCO 32 “CHẾ TẠO VẬT LIỆU SẮT” – Thi ngày 25/04/2018
Tháng Tư 6, 2018

Đơn hàng xây dựng KATAWAKU ngày 23/07/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG  XÂY DỰNG  KATAWAKU NGÀY  23/07/2017

(Thời hạn 03 năm)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07  năm  2017

STT HẠNG MỤC NỘI DUNG
1 Xí Nghiệp Tiếp Nhận
2 Địa điểm làm việc HIROSHIMAKEN
 

3

 

Nội dung công việc

ĐÚC KHUÔN XÂY DỰNG, MÓNG XÂY DỰNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

 

4

Số TTS Cần tuyển/Giới tính 03 Nam
Độ tuổi Từ 19-30 tuổi
Trình độ THPT TRỞ LÊN
 

 

 

 

 

Yêu cầu

 

Cao 163cm trở lên. Không xăm mình. Không dị ứng.

Không mù màu.

Nhanh nhẹn, tác phong tốt, tư cách tốt, không trộm vặt.

Chịu khó, siêng năng.

Khà năng học Tiếng Nhật tốt.

5 Hình thức tuyển dụng Phỏng vấn trực tiếp
6 Trợ cấp đào tạo tháng đầu 60.000 yên
 

7

 

Tiền lương

Thực lãnh khoảng 18- 20 triệu (chưa tính tăng ca )
8 Dự kiến nhập cảnh Tháng 01/2018
9 Dự kiến thi tuyển 23/07/2017
10 Thời gian chốt danh sách 15/07/2017
11 Số lượng cần tham gia thi tuyển 09 Nam

 

0939 67 11 68