Đơn hàng xây dựng TOCHIGI ngày 09/06/2017

Đơn hàng dọn vệ sinh tòa nhà OKINAWA 01/06/2017
Tháng Bảy 14, 2017
Đơn hàng xây dựng MIYAGI ngày 26/06/2017
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng TOCHIGI ngày 09/06/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TOCHIGI NGÀY  09/06/2017

(Thời hạn 03 năm)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9  tháng 05  năm  2017

STT HẠNG MỤC NỘI DUNG
1 Xí Nghiệp Tiếp Nhận
2 Địa điểm làm việc TOCHIGI
 

3

 

Nội dung công việc

XÂY DỰNG ( GIÀN GIÁO)

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

 

4

Số TTS Cần tuyển/Giới tính 03 Nam
Độ tuổi Từ 20-30 tuổi
Trình độ THPT TRỞ LÊN
 

 

 

 

 

Yêu cầu

 

Cao 163cm trở lên. Không xăm mình. Không dị ứng.

Không mù màu.

Nhanh nhẹn, tác phong tốt, tư cách tốt, không trộm vặt.

Chịu khó, siêng năng.

Khà năng học Tiếng Nhật tốt.

5 Hình thức tuyển dụng Phỏng vấn trực tiếp
6 Trợ cấp đào tạo tháng đầu 60.000 yên
 

7

 

Tiền lương

Thực lãnh khoảng 20 triệu (chưa tính tăng ca )
8 Dự kiến nhập cảnh Tháng 12/2017
9 Dự kiến thi tuyển 09/06/2017
10 Thời gian chốt danh sách 02/06/2017
11 Số lượng cần tham gia thi tuyển 09 Nam
0939 67 11 68