トレーニング

1Những điều cần biết của lao động Việt Nam trước khi đi lao động ở nước ngoài

Tài liệu bao gồm 38 trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

2Đài Loan - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết thị trường lao động Đài Loan

Tài liệu bao gồm 56 trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

3Đài Loan - Tài liệu học ngoại ngữ tiếng Hoa phục vụ cho lao động sản xuất, chế tạo

Tài liệu bao gồm 76 trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

4Đài Loan - Tài liệu học ngoại ngữ tiếng Hoa cơ bản

Tài liệu bao gồm 158 trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

5Nhật Bản - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết thị trường lao động Nhật Bản

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

6Nhật Bản - Giáo trình tiếng Nhật cho thực tập sinh đi Nhật (Phần 2)

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

7Nhật Bản - Giáo trình tiếng Nhật cho thực tập sinh đi Nhật (Phần 1)

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

8Hàn Quốc - Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết đi lao động ở Hàn Quốc

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

9Hàn Quốc - Chương trình tiếng Hàn dùng trong Sản suất chế tạo

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

10Hàn Quốc - Tài liệu học tiếng Hàn cơ bản

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

11Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết đi lao động ở Malaysia

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

12Tài liệu tiếng Anh dành cho người lao động đi Malaysia

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

13Tài liệu an toàn lao động vệ sinh Tàu cá - Thuyền viên đánh cá

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

14Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết đi lao động ở UAE

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

15Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết đi lao động ở Ca-ta

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

16...

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

0939 67 11 68