法的文書

1Thông tư Liên tịch của Bộ LĐTBXH - Bộ Tư pháp số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/07/2007 hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tài liệu bao gồm 6 trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

2Thông tư liên tịch số 17/2007 Bộ LĐTBXH-Bộ Tài Chính quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động

Tài liệu bao gồm 7 trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

3THÔNG TƯ Số: 22/2013/TT-BLĐTBXH Quy định mẫu và nội dung của hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tài liệu bao gồm 12 trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

4NGHỊ ĐỊNH 126/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tài liệu bao gồm 9 trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

5Luật việc làm 2013 / QH13

Tài liệu bao gồm 20 trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

6Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Quốc hội khóa XI, Kỳ họp thứ 10 số 72/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Tài liệu bao gồm 46 trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

7...

Tài liệu bao gồm.... trang. Bấm vào đây để xem chi tiết

0939 67 11 68