Nhật Bản

Tháng Tư 6, 2018

THÔNG BÁO ĐH PITSCO 33 CHỐNG THẤM Thi ngày 27/04/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG PITSCO 33 DÁN KEO CHỐNG THẤM (SAITAMA) 3 – 5 năm […]
Tháng Tư 6, 2018

ĐƠN HÀNG PITSCO 26 DỰNG KHUNG ĐÚC KHUÔN Thi ngày 27/04/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG PITSCO 26 (BỔ SUNG) DỰNG KHUNG ĐÚC KHUÔN (SAITAMA) 3 – […]
Tháng Tư 6, 2018

Đơn hàng PITSCO 32 “CHẾ TẠO VẬT LIỆU SẮT” – Thi ngày 25/04/2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG PITSCO 32 CƠ KHÍ CHẾ TẠO VẬT LIỆU SẮT (MIYAGI) 3 […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng KATAWAKU ngày 23/07/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG  XÂY DỰNG  KATAWAKU NGÀY  23/07/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng giàn giáo SHIZUOKA ngày 20/07/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO  SHIZUOKA NGÀY 20/07/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng MIYAGI ngày 26/06/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG MIYAGI NGÀY  26/06/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng TOCHIGI ngày 09/06/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TOCHIGI NGÀY  09/06/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng dọn vệ sinh tòa nhà OKINAWA 01/06/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG DỌN VỆ SINH TÒA NHÀ (OKINAWA) 01/06/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng SAITAMA Ngày  31/05/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG SAITAMA NGÀY  31/05/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
0939 67 11 68