Nhật Bản

Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng KATAWAKU ngày 23/07/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG  XÂY DỰNG  KATAWAKU NGÀY  23/07/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng giàn giáo SHIZUOKA ngày 20/07/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO  SHIZUOKA NGÀY 20/07/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng MIYAGI ngày 26/06/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG MIYAGI NGÀY  26/06/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng TOCHIGI ngày 09/06/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TOCHIGI NGÀY  09/06/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng dọn vệ sinh tòa nhà OKINAWA 01/06/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG DỌN VỆ SINH TÒA NHÀ (OKINAWA) 01/06/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng SAITAMA Ngày  31/05/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG SAITAMA NGÀY  31/05/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Bảy 14, 2017

Đơn hàng xây dựng IBARAKI Ngày 08/05/2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG IBARAKI NGÀY  08/05/2017 (Thời hạn 03 năm) Tp. Hồ […]
Tháng Sáu 13, 2017

Những thông tin cơ bản về thị trường Nhật Bản cần nắm

Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 […]
0939 67 11 68